ENERJİ POLİTİKAMIZ

YÜKÜMLÜLÜKLER

Uymakla ve takip etmekle yükümlü olduğumuz firma politikalarını ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,

PAYDAŞLAR

Paydaşlarımızla iletişim halinde olmayı ve enerji verimliliğine katkı sağlayacak konularda işbirliği içerisinde hareket etmeyi,

VERİMLİLİK

Enerji kaynaklarının verimli kullanılması için gerekli teknolojiyi ve altyapıyı sağlamayı, enerji verimliliğini tüm iş süreçlerimizin bir parçası haline getirmeyi,

TASARIM

Enerji performansını iyileştirmeye yönelik tasarım yaklaşımlarını desteklemeyi, öncelikli olarak enerji verimli ürünleri ve hizmetleri tedarik etmeyi,
ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Enerji kaynaklarının verimli kullanılmasıyla iklim üzerindeki etkilerimizi azaltmayı, enerji kaynağı seçimlerinde çevresel parametreleri dikkate almayı,

ÇALIŞAN KATILIMI

Enerji verimliliğinde; çalışan katılımını teşvik etmeyi, görüşlerini ve önerilerini alarak değerlendirmeyi, farkındalığı artırıcı çalışmalar yapmayı,

HEDEF BELİRLEME

Risklerimizi ve fırsatlarımızı belirleyerek yönetmeyi, enerji verimliliğinin sağlanmasını amaçlayan ve sürekli iyileştirmeyi destekleyecek hedefler belirlemeyi

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Hedeflerimizin ve eylem planlarımızın takibinde sürekli iyileşme ve başarıyı hedeflemeyi

Taahhüt ederiz. 

ORKİDE'YE HOŞ GELDİNİZ!

İlgi alanınıza özel içeriklerimizi keşfetmek için lütfen seçim yapınız...